menusearch
pishtazworkshop.com

چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور

(*utab:view_5_page*)
۱۳۹۶/۱۰/۶ چهارشنبه
(0)
(0)
چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور
چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور
resistance insulation Winding | چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور چگونگی اندازهگیری مقاومت عایق موتور | insulation Winding resistance electromarket.ir/measure-resistance-motor/ فھرست [پنھان] ۱ مقاومت عایق موتور (سیمپیچ) ۱.۱ یک قانون کلی، ۱۰ مگا اھم یا بیشتر از آن است. ۲ مقاومت عایق موتور ۳ اندازهگیری ۴ کنترل مقاومت عایق موتور (سیم پیچ) اگر یک موتور بلافاصله بعد از ورود به کارخانه به کار گیری نشود، محافظت از آن در برابر عوامل خارجی مانند رطوبت، دمای بالا و آلودگیھا بهمنظور اجتناب از صدمه به عایق اھمیت بسیار بالایی دارد. قبل از اینکه یک موتور را پس از یک دوره طولانی بلااستفاده بخواھید به کار بیندازید، باید مقاومت عایق سیمپیچ آن را اندازهگیری و تست کنید. اگر یک موتور درجایی با رطوبت بالا نگھداری شود، بازرسی دوره ای برای آن ضروری است. تعیین قانون برای مقدار واقعی حداقل مقاومت عایق یک موتور ع ً ملا غیرممکن است، زیرا مقاومت بر اساس روش ساخت و شرکت سازنده، شرایط عایق مورد استفاده، ولتاژ نامی، اندازه و نوع آن متفاوت است. در واقع، تعیین آماده بودن موتور برای بھکاراندازی یا عدم بھکاراندازی آن بھ سالھا تجربھ نیاز دارد. resistance insulation Winding | چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور ٢۵/٩/١٣٩۶ یک قانون کلی، ۱۰ مگا اھم یا بیشتر از آن است. سطح عایق موتور مقدار مقاومت عایق موتور بد ۲ مگا ھم یا کمتر بحرانی ۵-۲ مگا اھم غیرعادی ۱۰-۵ مگا اھم خوب ۵۰-۱۰ مگا اھم بسیار خوب ۱۰۰-۵۰ مگا اھم عالی ۱۰۰ مگا اھم یا بیشتر مقاومت عایق به وسیله مگا اھمسنج – اھمسنج با طیف مقاومت بالا- اندازهگیری میشود. چگونگی انجام آزمون به این صورت است: ولتاژ ۵۰۰ DC یا ۱۰۰۰ ولت بین سیمپیچ ھا و بدنه موتور اعمال میشود. آزمون مقاومت عایق موتور در طی اندازهگیری و بلافاصلھ پس از آن، برخی از پایانھھا حامل ولتاژھای خطرناکی ھستند و نباید آنھا را لمس کرد. اکنون، در این رابطه، عنوان کردن سه نکته ضروری است: مقاومت عایق، اندازهگیری و کنترل. resistance insulation Winding | چگونگی اندازه گیری مقاومت عایق موتور ٢۵/٩/١٣٩۶ مقاومت عایق موتور Insulation resistance حداقل مقاومت عایق سیمپیچ ھای نو و فابریک، تمیز شده، یا تعمیر شده با توجه به زمینه، ۱۰ مگا اھم یا بیشتر است. حداقل مقاومت عایق، R ،با ضرب ولتاژ نامی U، در ضریب ثابت ۵ مگا اھم KV محاسبه میشود. به عنوان مثال: اگر ولتاژ نامی ۶۹۰ KV 69.0=V باشد، حداقل مقاومت عایق بدین صورت است: ۶۹.۰ ۵.۰×KV مگا اھم/۳۵.۰= KV مگا اھم اندازه گیری Measurement حداقل مقاومت عایق سیمپیچ به زمین با DC ۵۰۰V اندازهگیری میشود. دمای سیمپیچ باید ۲۵°C°۱۵ ± C باشد. حداکثر مقاومت عایق باید بسته به راندمان و نوع موتور، با ۵۰۰ DC V با سیمپیچ ھایی که در دمای عملیاتی ۸۰ – ۱۲۰°C قرار دارند، اندازهگیری شود. کنترل Checking اگر مقاومت عایق سیمپیچھای یک موتور جدید، تمیز شده، یا تعمیر شده که برای مدتی استفاده نشده، کمتر از ۱۰ مگا اھم باشد، دلیل آن ممکن است مرطوب بودن سیمپیچ ھا باشد که باید خشک شوند. اگر موتور برای یک مدت زمان طولانی کارکرده باشد، حداقل مقاومت عایق موتور ممکن است تا سطح بحرانی افت پیدا کند. از آنجایی که مقدار اندازهگیری شده، تا حداقل مقدار مقاومت عایق محاسبه شده پایین نمیآید، موتور میتواند ھمچنان به کار خود ادامه دھد. اگر الکتروموتور شما در فرکانس بالای ۵۰ ھرتز کار کرده باشد و برای کاربرد ھای فرکانس بالا استفاده شده باشد مقاومت عایق موتور ممکن است تا سطح بحرانی افت پیدا کند. به ھر حال، اگر مقاومت عایق موتور پایینتر از حد پایین بیاید، موتور باید بلافاصله متوقف شود، تا از صدمه دیدن افراد به دلیل ولتاژ نشتی بالا جلوگیری شود. resistance motor تست عایق موتور عایق موتور مقاومت عایق مقاومت عایق موتور / n
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
پیشتازی باشید, پیشتاز بمانید
تهران, میدان انقلاب, خیابان کارگر شمالی ,نرسیده به خیابان نصرت, نبش کوچه جعفرزادگان,پلاک 1078, طبقه سوم
تلفن تماس :02166574355-66945068 021-09195639197
telegraminstagramaparatwhatsupyoutwiter
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت پیشتاز مدار آسیا تعلق دارد.