menusearch
pishtazworkshop.com

آموزش ریمپ و تیونینگ در مجهزترین مرکز آموزش ریمپ و تیونینگ ecuای سی یو، ایسیو با نرم افزار و تغییرات دستی در جداول برنامه ecu با افزایش شتاب و توان موتور

(*utab:view_5_page*)
آموزش ریمپ و تیونینگ در مجهزترین مرکز آموزش ریمپ و تیونینگ ecuای سی یو، ایسیو با نرم افزار و تغییرات دستی در جداول برنامه ecu با افزایش شتاب و توان موتور
دوره های آموزشی - آموزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو دوره های آموزشی - آموزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو - آموزش تخصصی ریمپ و تیونینگ - موزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو فیلم - ریمپ خودرو L90 توسط کارآمو - ریمپ خودرو پژو پارس توسط ک - ریمپ خودرو پراید توسط کارآ - موزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو(ECU) - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و فیلم های - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و (ECU) با - نرم افزاری و سخت افزاری ت و سط فرد متخص - سخت افزار و نرم افزار ایسی و را دارن - تفا و ت ریمپ و تی و نینگ چیست؟ تی و نینگ ص - صصی ریمپ و تیونینگ ایسیو فیلم های آم - صصی ریمپ و تیونینگ ایسیو(ECU) با ت - اوت ریمپ و تیونینگ چیست؟ تیونینگ صرف - رت ساده تر تیونینگ یکی از زیر مجموعه آموزش تخوزشی: - الکترونیک در صنایع خو در و سازی پیشتاز - های تخصصی در این حوزه را برگزار می ن - وشی است که در آن جداول نرم افزاری داخ - ش فنی لازم در حوزه مکانیک ، سخت افزار - اند؟ بله، در صورت نیاز میتوان مجددا - آموزش تخصصی ریمپ و تیونینگ - موزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو فیلم - ریمپ خودرو L90 توسط کارآمو - ریمپ خودرو پژو پارس توسط ک - ریمپ خودرو پراید توسط کارآ - موزش تخصصی ریمپ و تیونینگ ایسیو(ECU) - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و فیلم های - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و (ECU) با - نرم افزاری و سخت افزاری ت و سط فرد متخص - سخت افزار و نرم افزار ایسی و را دارن - تفا و ت ریمپ و تی و نینگ چیست؟ تی و نینگ ص - صصی ریمپ و تیونینگ ایسیو فیلم های آم - صصی ریمپ و تیونینگ ایسیو(ECU) با ت - اوت ریمپ و تیونینگ چیست؟ تیونینگ صرف - رت ساده تر تیونینگ یکی از زیر مجموعه آموزش تخوزشی: - ریمپینگ ای سی یو چگونه انجام میشود؟ - و تیونینگ ایسیو فیلم های آموزشی: - یا ریمپینگ ایسیو چیست؟ ریمپ ایسیو رو - زاری داخلی ایسیو به جهت بهبود عملکرد - شود؟ ریمپ ایسیو توسط تجهیزات خاص نرم - د. ریمپ ایسیو توسط چه کسانی باید ا - ونیک همگام با جدیدترین فن آوری ها جهت - لی ریمپینگ با هدف بهبود شرایط کارکرد - رارت موتور با توجه به شرایط منطقه ای - همراه با اعطای مدرک بین المللی - ر آن جداول نرم افزاری داخلی ایسیو به - جهیزات خاص نرم افزاری و سخت افزاری تو - ت افزار و نرم افزار ایسیو را دارند ا - تاب و توان نرم افزاری جداول دمای فن - انیک ، سخت افزار و نرم افزار ایسیو ر - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و فیلم های - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و (ECU) با - نرم افزاری و سخت افزاری ت و سط فرد متخص - سخت افزار و نرم افزار ایسی و را دارن - تفا و ت ریمپ و تی و نینگ چیست؟ تی و نینگ ص - الکترونیک در صنایع خو در و سازی پیشتاز - های تخصصی در این حوزه را برگزار می ن - وشی است که در آن جداول نرم افزاری داخ - ش فنی لازم در حوزه مکانیک ، سخت افزار - اند؟ بله، در صورت نیاز میتوان مجددا - ت که در آن جداول نرم افزاری داخلی ایس - توان مجددا جداول اصلی کارخانه را در ا - ; تغییر در جداول سوخت وجرقه & - ری و تغییر جداول مربوط به پدال گاز و - ئی و یافتن جداول موجود در کالیبراسیون - ونیک همگام با جدیدترین فن آوری ها جهت - لی ریمپینگ با هدف بهبود شرایط کارکرد - رارت موتور با توجه به شرایط منطقه ای - همراه با اعطای مدرک بین المللی - • افزایش گشتاور تا 25 % - مختلف بابت افزایش شتاب و توان نرم افز - بود سرعت ، شتاب و گشتاور خودرو اعمال - ابت افزایش شتاب و توان نرم افزاری ج - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و فیلم های - تخصصی ریمپ و تی و نینگ ایسی و (ECU) با - نرم افزاری و سخت افزاری ت و سط فرد متخص - سخت افزار و نرم افزار ایسی و را دارن - تفا و ت ریمپ و تی و نینگ چیست؟ تی و نینگ ص - ن ایسیو می توان ایسیو را مجددا به حال - بالا بردن توان موتور تا حدود 18 اسب - ایش شتاب و توان نرم افزاری جداول دم - درجه حرارت موتور با توجه به شرایط منط - طه قطع دور موتور ) • تنظ - بردن توان موتور تا حدود 18 اسب بخار
ریمپ،ریمپینگ،ریمپ کردن ایسیو،ریمپ کردن ای سی یو،ریمپ کردن ecu، تیونینگ، ecu remapping، آموزش ریمپ ایسیو،آموزش ریمپینگ ای سی یو، آموزش ریمپینگ ایسیو سواری ، آموزش ریمپ ایسیو،آموزش ریمپینگ ای سی یو، آموزش ریمپینگ ایسیو سواری ، آموزش ریمپ و تیونینگ در مجهزترین مرکز آموزش ریمپ و تیونینگ Ecuای سی یو، ایسیو با نرم افزار و تغییرات دستی در جداول برنامه ecu با افزایش شتاب و توان موتور ،
3717 بازدید، شنبه بیست و هفتم مرداد ۹۷
پیشتازی باشید , پیشتاز بمانید
تهران, میدان انقلاب , خیابان کارگر شمالی ,نرسیده به خیابان نصرت , نبش کوچه جعفرزادگان,پلاک 1078, طبقه سوم
تلفن تماس :02166574355-66945068 021-09195639197
telegraminstagramaparat
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت پیشتاز مدار آسیا تعلق دارد.